CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Rendre les TIC accessibles

Rendre les technologies accessibles est une des priorités du CONATEL. C'est dans cette optique qu'un programme comme SCOLARITECH est mis en oeuvre. Sans compter les supports pratiques octroyés à des événements et initiatives pris en ce sens par des oraganisations locales.  Il est donc compréhensible que l'UIT sur son blog encourage les nations parties prenantes à travailler pour une totale accessibilité des technologies.

Voir les propos du Secrétaire Général de l'UIT, Houlin Zhao, lors du 150e anniversaire de l'organisation.

https://itu4u.wordpress.com/french/the-road-to-a-fully-accessible-future/

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation