CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Konkou : Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) Desanm 2017

Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »

Kontèks ak objektif

Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoup jèn nan katye yo chans pou pwofite avantaj Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon, KONATEL ap òganize nan finisman ane a yon Konkou ki rele : « Chache Konnen sou Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon » pou òganizasyon ak asosyasyon nan katye yo.

Objektif konkou sa a se pou sansibilize jèn nan katye yo abitye avèk anviwonman teknolojik yo epi kreye ouvèti k ap pèmèt yo jwi avantaj teknoloji ofri nan fòmile pwojè teknolojik ki ka sipòte devlopman ekonomik ak sosyal kominote jèn yo ap viv pandan yap kapab geyen prim ak kado pou patipasyon yo nan konkou sila a.

Kondisyon pou patisipe

Tout Òganizasyon alawonnbadè nan katye yo ki gen papye rekonesans legal (Ministè Afè Sosyal, Lameri, elatriye) ka patisipe nan konkou a.

Prim ak kado

Òganizasyon ki rive reponn pi byen plis keksyon nan konkou a ap resevwa yon prim 100,000 goud. Nap bay anpil lòt prim ki gen valè ant 25,000 goud ak 50,000 goud ak tout lòt Òganizasyon ki patisipe nan konkou a e kifè plis pwen nan reponn keksyon.

Enfòmasyon nou dwe konnen

Konkou a ap òganize sou entènèt. Tout Òganizasyon kap patisipe dwe:

  1. Vizite sit entènèt konkou a pou byen li tout enstriksyon yo,
  2. Aksepte enstriksyon yo,
  3. Ranpli fòmilé enskripsyon an pou enskri Òganizasyon an,
  4. Reponn 10 kesyon konkou a,
  5. Ekri yon tèks motivasyon tout kout (10 liy pou pi plis) ki eksplike enterè Òganizasyon nan itilize ak fè pwomosyon pwojè teknoloji yo kap devlope nan zòn yap fonksyone.

Dènye dat pou patisipe nan konkou a se 28 desanm 2017 a 11è59 nan aswè.

Kouman pwen yo ap konte

  1. Enskripsyon: 20 pwen
  2. Repons ak kesyon yo: 50 pwen
  3. Tèks motivasyon: 30 pwen

Seremoni pou bay tout prim

N ap kontakte tout moun ki genyen yo pa imèl ak Whatsapp. Tout prim yo ap remèt jou k ap 28 desanm 2017 nan 11è nan maten.

Klike sou lyen sa pou wou ka enskri nan konkou a

/ Actualités

Les 21, 22 et 23 Décembre 2018, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a organisé à l’Ecole Nationale des Baradères un atelier de formation en réparation de téléphones cellulaires dans le cadre du projet « REPARE NÈT », à l’intention d’une cinquantaine de jeunes de cette...
Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation