CONATEL

Conseil National des Télécommunications

NÒT ENFÒMASYON - Nan okasyon jounen mondyal fanm lan

Nan okazyon jounen mondyal fanm lan, Direksyon Jeneral Konatel la prezante tout felisitasyon l bay tout fanm nan peyi a, bay fanm ki nan sektè telekominikasyon ak teknoloji yo an patikilye. 

Direksyon Konatel la ap ankouraje tout jèn fi pou yo aprann metye ki gen rapò ak lasyans ak teknoloji pandan l ap mande tout aktè angaje yo pou pwoteje kò ak karaktè fanm pandan y ap itilize zouti teknoloji yo.

Konatel ap swete tout fanm yon bon jounen pandan l ap envite tout sosyete a reflechi sou kijan zouti teknoloji yo kapab ede pou chanje kondisyon lavi yo.

Jean Marie ALTEMA
Direktè Jeneral                        

images: 

/ Actualités

Les 21, 22 et 23 Décembre 2018, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a organisé à l’Ecole Nationale des Baradères un atelier de formation en réparation de téléphones cellulaires dans le cadre du projet « REPARE NÈT », à l’intention d’une cinquantaine de jeunes de cette...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation