CONATEL

Conseil National des Télécommunications

NÒT ENFÒMASYON - Nan okasyon jounen mondyal fanm lan

Nan okazyon jounen mondyal fanm lan, Direksyon Jeneral Konatel la prezante tout felisitasyon l bay tout fanm nan peyi a, bay fanm ki nan sektè telekominikasyon ak teknoloji yo an patikilye. 

Direksyon Konatel la ap ankouraje tout jèn fi pou yo aprann metye ki gen rapò ak lasyans ak teknoloji pandan l ap mande tout aktè angaje yo pou pwoteje kò ak karaktè fanm pandan y ap itilize zouti teknoloji yo.

Konatel ap swete tout fanm yon bon jounen pandan l ap envite tout sosyete a reflechi sou kijan zouti teknoloji yo kapab ede pou chanje kondisyon lavi yo.

Jean Marie ALTEMA
Direktè Jeneral                        

images: 

/ Actualités

  Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) Desanm 2017 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon » Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoup jèn nan katye yo chans pou pwofite avantaj...
La veille de la Commémoration de la bataille de Vertières, du 15 au 18 novembre 2017, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a organisé au Complexe Administratif du Cap un atelier de formation en réparation de téléphones cellulaires à l’intention d’une trentaine de jeunes du Cap-...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation