CONATEL

Conseil National des Télécommunications

RAPPORT ENQUÊTE SUR LA QUALITE DE SERVICE DANS LE SUD ET LES NIPPES

Trois mois après le passage de l’ouragan Matthew, le CONATEL a mené une enquête dans le Sud
et les Nippes en vue d’évaluer la qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie
Mobile en Haiti. Sachant que, les infrastructures des Télécommunications ont été durement
endommagées par l’ouragan.

Télécharger le document: 

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation