CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Atelier sur la Télévision Numerique Terrestre (TNT)

Dans le cadre du lancement du processus de migration de la télévision analogique vers la télévision numérique en Haïti, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) organisera un atelier sur « les enjeux de la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique ». Cet atelier sur la télévision numérique se tiendra les 12 et 13 juillet 2012 au Campus Universitaire Henri Christophe de Limonade (Département du Nord) et sera animé par l'Association Internationale Solidarité Francophone pour le Numérique (SFN).

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation