CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Communications

La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe le public en général et les consommateurs de services des télécommunications en particulier que...
La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe le public en général et les consommateurs de services des télécommunications en particulier que...
Direksyon Jeneral Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (Konatel) resevwa anpil plent bò kote popilasyon ki sou zòn fwontyè a, patikilyèman moun Wanament ak Beladè, konsènan telefòn yo kap transfere nan mò...
La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (Conatel) attire l’attention du grand public sur la situation récurrente et indésirable des nuisances créées...
La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) vous présente ses compliments et a l'avantage de vous convier à une réunion dans le cadre de l’expérienc...
La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) présente ses compliments aux stations de radios et de télévisions et leur demande, conformément à l’arrê...
Note d’information La Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) rappelle à tous que, suivant les dispositions de l’article 13 du décret du 12 Octo...

Pages

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation